Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA930
Název záměru: Obchodní a skladové centrum Na Jelenách, Praha 11, k. ú. Chodov a Šeberov
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA930_duvodyUkonceni.pdf (256 kB) - 05.06.2018 09:26:26
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŠeberov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2018 09:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŠEBEROV REALITY a.s., Pujmanové 888/13, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 27421171
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 04.08.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA930_oznameni.zip (72440 kB) - 15.07.2014 16:13:25
Informace o oznámení: PHA930_infOznam.zip (392 kB) - 22.07.2014 16:14:27
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA930_zjistovaci.zip (15026 kB) - 24.10.2014 15:56:34
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA930_infZjistovaci.PDF (129 kB) - 24.10.2014 15:56:34
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: