Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA817
Název záměru: Obytný park Na Stárce, k. ú. Košíře, Praha 5
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKošíře
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 10.09.2012 15:51
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Na Stárce s.r.o., Na Sychrově 975/8, 101 00 Praha 10
IČ oznamovatele: 24820032
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.06.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA817_oznameni.pdf (173459 kB) - 07.06.2012 11:39:44
Informace o oznámení: PHA817_infOznam.PDF (260 kB) - 07.06.2012 11:39:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.09.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA817_zjistovaci.pdf (6715 kB) - 10.09.2012 14:51:28
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA817_infZjistovaci.pdf (315 kB) - 10.09.2012 14:51:28
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 5
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: