Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP143
Název záměru: Rychlostní silnice R49, stavba 4903 Lípa - Pozděchov
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Závěry zjišťovacího řízení
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajVsetínPozděchovPozděchov
Zlínský krajZlínBratřejovBratřejov u Vizovic
Zlínský krajZlínLhotskoLhotsko
Zlínský krajZlínVizoviceVizovice
Zlínský krajZlínZádveřice-RakováZádveřice
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 06.02.2007 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP143_oznameni.pdf (906 kB) - 29.11.2006 13:32:31
Informace o oznámení: MZP143_infOznam.pdf (200 kB) - 29.11.2006 13:32:31
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP143_zjistovaci.doc (7134 kB) - 06.02.2007 15:01:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Z důvodu zpracování jedné dokumentace současně pro všechny projednávané úseky R49 (4902.2, 4903, 4904, 4905) je od fáze dokumentace možné nalézt záměr pod kódem MZP272.