Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1083
Název záměru: Rozšíření Metropole Zličín
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/109;II/110
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaTřebonice
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaZličín
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 10.12.2019 16:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: CGI Metropole, Řevnická 1/121, 15521 Praha 5
IČ oznamovatele: 26120313
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 10.12.2018
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA1083_oznameni.zip (43441 kB) - 08.11.2018 15:23:02
Informace o oznámení: PHA1083_infOznam.zip (319 kB) - 08.11.2018 15:26:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1083_zjistovaci.pdf (430 kB) - 06.02.2019 10:03:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 17
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 10.07.2019
Text dokumentace: PHA1083_dokumentace.zip (882608 kB) - 10.06.2019 12:52:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA1083_infDokumentace.zip (311 kB) - 10.06.2019 15:32:51
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA1083_posudek.pdf (2376 kB) - 10.12.2019 16:22:38
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
22.07.2019
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA1083_inf1VP.pdf (517 kB) - 22.07.2019 18:18:50
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA1083_zapis1VP.pdf (769 kB) - 10.12.2019 16:25:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2019
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA1083_zaveryStan.pdf (406 kB) - 10.12.2019 16:24:46
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: