Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA054
Název záměru: JZM Stodůlky - Patrové garáže SBD Staveg, ul. Jeremiášova - Hábova
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaStodůlky
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 15.02.2005 17:08
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SBD Staveg, Nušlova 2515/4, Praha 5, 155 00
IČ oznamovatele: 00222895
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA054_oznameni.doc (521 kB) - 03.06.2003 09:15:39
Informace o oznámení: PHA054_infOznam.pdf (190 kB) - 03.06.2003 09:15:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA054_zjistovaci.pdf (20321 kB) - 22.07.2003 07:39:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Dušková Markéta Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA054_dokumentace.zip (889 kB) - 26.07.2004 09:10:59
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA054_infDokumentace.pdf (150 kB) - 26.07.2004 09:11:00
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA054_posudek.pdf (4916 kB) - 11.11.2004 11:04:11
Informace o posudku: PHA054_infPosudek.pdf (251 kB) - 11.11.2004 11:04:12
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA054_inf1VP.pdf (118 kB) - 01.12.2004 08:48:38
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA054_zapis1VP.pdf (3606 kB) - 22.12.2004 17:35:05
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA054_zaveryStan.pdf (3596 kB) - 15.02.2005 17:07:43
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: