Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC041
Název záměru: Silnice I/22 Strakonice
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajStrakoniceStrakoniceStrakonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 15.01.2018 12:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa České Budějovice
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: JHC041_oznameni.doc (147 kB) - 20.05.2003 09:38:20
Informace o oznámení: JHC041_infOznam.doc (58 kB) - 20.05.2003 09:38:20
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC041_zjistovaci.doc (76 kB) - 20.05.2003 09:39:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC041_dokumentace.doc (628 kB) - 20.05.2003 09:17:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC041_infDokumentace.doc (68 kB) - 20.05.2003 09:17:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC041_posudek.doc (321 kB) - 29.10.2003 13:30:00
Informace o posudku: JHC041_infPosudek.doc (76 kB) - 29.10.2003 13:30:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC041_inf1VP.doc (59 kB) - 24.11.2003 15:30:36
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC041_zapis1VP.doc (98 kB) - 09.12.2003 13:09:44
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC041_zaveryStan.zip (634 kB) - 15.01.2018 12:12:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: