Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA1053
Název záměru: Březiněves, obchvat, č. akce 999050
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřeziněves
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Středočeský krajPraha-východBořanoviceBořanovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 27.10.2017 11:26
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
IČ oznamovatele: 03447286
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2017
Termín pro zaslání vyjádření: 08.08.2017
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA1053_oznameni.zip (133699 kB) - 11.07.2017 10:56:02
Informace o oznámení: PHA1053_infOznam.PDF (989 kB) - 19.07.2017 14:23:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.10.2017
Datum nabytí právní moci: 28.11.2017
Závěry zjišťovacího řízení: PHA1053_zjistovaci.zip (14084 kB) - 27.10.2017 11:26:31
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: