Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA730
Název záměru: Administrativní centrum Kačerov, Praha 4
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 04.05.2011 14:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Centrum Kačerov s.r.o.,Na Bojišti 1470/24, 120 00 Praha 2
IČ oznamovatele: 27249841
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.06.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA730_oznameni.zip (8286 kB) - 22.06.2010 13:08:54
Informace o oznámení: PHA730_infOznam.pdf (294 kB) - 22.06.2010 13:08:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.08.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA730_zjistovaci.pdf (9640 kB) - 27.08.2010 11:30:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.11.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA730_dokumentace.zip (133488 kB) - 18.11.2010 16:42:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA730_infDokumentace.pdf (336 kB) - 15.11.2010 14:59:38
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.02.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA730_posudek.zip (4235 kB) - 14.02.2011 10:18:34
Informace o posudku: PHA730_infPosudek.pdf (252 kB) - 14.02.2011 10:18:34
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2011
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA730_inf1VP.pdf (258 kB) - 03.05.2011 09:14:07
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA730_zapis1VP.PDF (4302 kB) - 03.05.2011 09:14:08
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
04.05.2011
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA730_zaveryStan.PDF (8053 kB) - 04.05.2011 13:38:47
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 4
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: