Záměry na území ČR
Kód záměru: STC887
Název záměru: Kamenolom Votice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBenešovVoticeBeztahov
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2009 14:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ZAPA beton a.s., Vídeňská 495, 142 01 Praha 4
IČ oznamovatele: 25137026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.06.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: STC887_oznameni.pdf (2042 kB) - 17.06.2008 08:38:49
Informace o oznámení: STC887_infOznam.doc (55 kB) - 18.06.2008 13:35:46
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.07.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC887_zjistovaci.doc (147 kB) - 28.07.2008 10:06:09
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC887_dokumentace.pdf (2769 kB) - 16.10.2008 11:30:21
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC887_infDokumentace.doc (59 kB) - 30.10.2008 11:19:20
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC887_posudek.pdf (355 kB) - 02.02.2009 10:00:35
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.04.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC887_zaveryStan.doc (286 kB) - 14.04.2009 13:04:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: