Záměry na území ČR
Kód záměru: OV3073
Název záměru: D6 - Karlovarský kraj
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/47
Umístění:
Příslušný úřad: MŽP OVSS III
Datum a čas posledních úprav: 22.08.2019 14:21
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Nevyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 01.10.2018
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Dotčené ptačí oblasti: Doupovské hory
Dotčené EVL: Olšová vrata
Text oznámení záměru: OV3073_oznameni.zip (277260 kB) - 24.08.2018 10:33:53
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV3073_vyhodnoceniNaturaOznameni.pdf (4505 kB) - 24.08.2018 10:08:48
Informace o oznámení: OV3073_infOznam.pdf (140 kB) - 24.08.2018 10:39:26
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV3073_zjistovaci.pdf (233 kB) - 24.10.2018 14:47:33
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000: Volf Ondřej Mgr.
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2019
Termín pro zaslání vyjádření: 25.03.2019
Text dokumentace: OV3073_dokumentace.pdf (17691 kB) - 15.02.2019 10:59:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Přílohy
OV3073_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (672492 kB) - 15.02.2019 11:18:10
Informace o dokumentaci: OV3073_infDokumentace.pdf (32 kB) - 15.02.2019 11:01:44
Text vyhodnocení na Naturu 2000: OV3073_vyhodnoceniNaturaDokumentace.pdf (2560 kB) - 15.02.2019 11:03:16
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Přílepek Radek Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000: Macháček Milan RNDr.
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV3073_posudek.pdf (7086 kB) - 22.08.2019 14:10:31
Informace o posudku:
Text vyhodnocení na soustavu Natura 2000: OV3073_vyhodnoceniNaturaPosudek.pdf (3058 kB) - 22.08.2019 14:10:31
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV3073_inf1VP.pdf (138 kB) - 05.04.2019 13:45:49
Zápis z 1. veřejného projednání: OV3073_zapis1VP.pdf (88 kB) - 22.08.2019 13:44:49
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV3073_zaveryStan.pdf (493 kB) - 22.08.2019 14:21:41
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: