Záměry na území ČR
Kód záměru: STC865
Název záměru: Obalovna asfaltových směsí Dubí u Kladna, Česká Republika
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/6.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoKladnoDubí u Kladna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 14.04.2009 09:59
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Pozemní komunikace Bohemia,a.s., Ininová 13, 272 03 Kladno - Dubí
IČ oznamovatele: 27900096
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: STC865_oznameni.zip (19764 kB) - 13.05.2008 11:27:58
Informace o oznámení: STC865_infOznam.doc (54 kB) - 19.05.2008 07:19:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC865_zjistovaci.doc (103 kB) - 12.06.2008 13:35:43
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
17.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC865_dokumentace.pdf (1724 kB) - 22.09.2008 11:52:30
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC865_infDokumentace.doc (61 kB) - 17.09.2008 16:24:17
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.01.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC865_posudek.zip (6361 kB) - 06.02.2009 13:07:24
Informace o posudku: STC865_infPosudek.doc (62 kB) - 28.01.2009 09:38:38
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
23.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC865_inf1VP.doc (53 kB) - 23.02.2009 14:28:48
Zápis z 1. veřejného projednání: STC865_zapis1VP.doc (281 kB) - 12.03.2009 09:07:07
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
14.04.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC865_zaveryStan.doc (221 kB) - 14.04.2009 08:59:01
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: