Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC334
Název záměru: Silnice I/29 Písek - Záhoří
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajPísekDolní NovosedlyDolní Novosedly
Jihočeský krajPísekPísekPísek
Jihočeský krajPísekZáhoříSvatonice
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2009 13:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 14505 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.11.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Text oznámení záměru: JHC334_oznameni.zip (8065 kB) - 19.11.2007 12:40:39
Informace o oznámení: JHC334_infOznam.doc (100 kB) - 19.11.2007 12:40:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: JHC334_zjistovaci.doc (117 kB) - 04.02.2008 08:40:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýPísekMěstský úřad Písek
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vyhnálek Vojtěch RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: JHC334_dokumentace.zip (50301 kB) - 03.03.2009 08:17:26
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: JHC334_infDokumentace.doc (100 kB) - 03.03.2009 08:17:26
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
28.07.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: JHC334_posudek.pdf (902 kB) - 29.07.2009 05:24:03
Informace o posudku: JHC334_infPosudek.doc (102 kB) - 29.07.2009 05:24:03
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.08.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
JHC334_inf1VP.doc (92 kB) - 25.08.2009 07:24:51
Zápis z 1. veřejného projednání: JHC334_zapis1VP.doc (161 kB) - 09.09.2009 11:20:27
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
10.11.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: JHC334_zaveryStan.doc (214 kB) - 09.11.2009 13:39:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: