Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP150
Název záměru: Dobývací prostor Sazená
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/2.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKladnoChržínChržín
Středočeský krajKladnoSazenáSazená
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 02.06.2008 16:27
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Václav Maurer, 1. máje č.p. 36, 277 06 Lužec nad Vltavou
IČ oznamovatele: 46360646
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
11.01.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP150_oznameni.pdf (518 kB) - 04.01.2007 12:45:50
Informace o oznámení: MZP150_infOznam.doc (49 kB) - 04.01.2007 12:45:50
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.02.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MZP150_zjistovaci.pdf (2713 kB) - 20.02.2007 15:46:59
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.08.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP150_dokumentace.pdf (1132 kB) - 10.08.2007 10:06:17
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP150_infDokumentace.doc (48 kB) - 10.08.2007 10:06:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Macháček Milan RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.03.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP150_posudek.zip (4983 kB) - 27.02.2008 11:17:37
Informace o posudku: MZP150_infPosudek.pdf (123 kB) - 27.02.2008 11:23:11
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
27.03.2008
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP150_inf1VP.pdf (124 kB) - 27.03.2008 11:05:54
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP150_zapis1VP.pdf (974 kB) - 02.06.2008 15:25:35
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
09.06.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MZP150_zaveryStan.pdf (1633 kB) - 02.06.2008 15:26:45
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKladnoObvodní báňský úřad Kladno
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: