Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP199
Název záměru: Rychlostní silnice R49, stavba 4902.1 Fryšták - Lípa, 1. etapa
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: I/9.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Zlínský krajZlínFryštákDolní Ves
Zlínský krajZlínFryštákFryšták
Zlínský krajZlínZlínKostelec u Zlína
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 20.01.2017 10:16
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD - Závod Brno, Šumavská 33, 659 77 Brno
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: MZP199_oznameni.pdf (1068 kB) - 19.12.2007 10:47:46
Informace o oznámení: MZP199_infOznam.pdf (198 kB) - 19.12.2007 10:47:47
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP199_zjistovaci.ZIP (18770 kB) - 30.01.2008 12:55:45
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP199_dokumentace.pdf (2823 kB) - 09.01.2009 16:35:11
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP199_infDokumentace.pdf (923 kB) - 09.01.2009 16:35:12
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP199_posudek.pdf (5018 kB) - 05.08.2009 12:28:25
Informace o posudku: MZP199_infPosudek.pdf (1280 kB) - 05.08.2009 08:24:47
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP199_inf1VP.pdf (873 kB) - 26.08.2009 08:56:29
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP199_zapis1VP.PDF (291 kB) - 26.11.2009 08:32:22
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP199_zaveryStan.zip (2842 kB) - 18.05.2016 13:40:17
Prodloužení stanoviska: MZP199_prodlouzeniStan.pdf (306 kB) - 20.01.2017 10:16:22
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Platnost stanoviska byla prodloužena vyjádřením MŽP, OPVIP, ze dne 20.12.2011, č.j.: 101583/ENV/11 o 5 let, tzn. do 16.11.2016.