Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA960
Název záměru: Riverpark Modřany, Praha 12
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaModřany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 12.05.2016 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KARLÍN GROUP Management a.s., Pobřežní 78, 18600 Praha 8
IČ oznamovatele: 24160776
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.01.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 28.01.2015
Zpracovatel oznámení: Kuk Richard Ing.
Text oznámení záměru: PHA960_oznameni.zip (158846 kB) - 08.01.2015 15:31:41
Informace o oznámení: PHA960_infOznam.zip (268 kB) - 19.01.2015 10:22:18
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
03.04.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA960_zjistovaci.PDF (2200 kB) - 03.04.2015 14:17:24
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA960_infZjistovaci.pdf (116 kB) - 03.04.2015 14:17:24
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Jareš Radek Mgr.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 17.08.2015
Text dokumentace: PHA960_dokumentace.zip (198772 kB) - 16.07.2015 15:43:15
Text přepracované/doplněné dokumentace: PHA960_prepracovana.zip (28021 kB) - 08.02.2016 14:18:46
Informace o dokumentaci: PHA960_infDokumentace.pdf (419 kB) - 28.07.2015 16:59:22
Vrácení dokumentace: PHA960_vraceni.pdf (288 kB) - 24.11.2015 13:23:41
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
08.02.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 09.03.2016
Text posudku: PHA960_posudek.zip (7958 kB) - 08.02.2016 14:33:30
Informace o posudku: PHA960_infPosudek.pdf (2458 kB) - 08.02.2016 14:55:15
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
26.02.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA960_inf1VP.doc (46 kB) - 26.02.2016 15:03:43
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA960_zapis1VP.pdf (277 kB) - 24.03.2016 17:03:39
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
12.05.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA960_zaveryStan.zip (5048 kB) - 12.05.2016 10:41:02
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 12
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: