Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA911
Název záměru: Administrativní budova Praha 8
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaKarlín
Poznámka: mezi ulicemi Rohanské nábřeží, K Olympiku, Sokolovská, Za Invalidovnou
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 17.06.2014 15:18
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Rustonka Development s.r.o.
IČ oznamovatele: 27591026
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.04.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA911_oznameni.zip (39781 kB) - 01.04.2014 09:49:07
Informace o oznámení: PHA911_infOznam.pdf (747 kB) - 01.04.2014 09:50:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.06.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA911_zjistovaci.pdf (3386 kB) - 17.06.2014 15:18:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA911_infZjistovaci.PDF (127 kB) - 17.06.2014 15:18:50
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 8
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: