Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA955
Název záměru: Centrála ČSOB – SHQ, k.ú. Radlice, Praha 5
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.03.2015 15:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Radlice Rozvojová, a.s., Radlická 150, 150 57 Praha 5
IČ oznamovatele: 02451221
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
18.12.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 07.01.2015
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA955_oznameni.zip (241350 kB) - 18.12.2014 16:50:02
Informace o oznámení: PHA955_infOznam.PDF (301 kB) - 18.12.2014 16:50:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA955_zjistovaci.PDF (3457 kB) - 30.03.2015 15:37:19
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA955_infZjistovaci.pdf (115 kB) - 30.03.2015 15:37:19
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: