Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA986
Název záměru: Areál ledových sportů
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.8
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaChodov
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 03.10.2016 16:23
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: AR DELTA, s.r.o.
IČ oznamovatele: 28430824
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.09.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 13.10.2015
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA986_oznameni.zip (35379 kB) - 23.09.2015 12:08:53
Informace o oznámení: PHA986_infOznam.pdf (852 kB) - 23.09.2015 12:08:53
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
17.12.2015
Závěry zjišťovacího řízení: PHA986_zjistovaci.zip (5353 kB) - 29.09.2016 09:17:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
09.03.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 08.04.2016
Text dokumentace: PHA986_dokumentace.pdf (2875 kB) - 09.03.2016 10:43:47
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: Dopravně-inženýrské podklady
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (2000 kB) - 09.03.2016 10:43:47
Akustické posouzení
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_2.zip (3640 kB) - 09.03.2016 10:44:39
Rozptylová studie
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_3.pdf (17693 kB) - 09.03.2016 10:45:10
Hodnocení zdravotních rizik
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_4.zip (1433 kB) - 09.03.2016 10:45:54
Hodnocení zdravotních rizik
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_5.zip (1433 kB) - 09.03.2016 10:45:54
Posouzení zastínění stávajících objektů
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_6.pdf (1243 kB) - 09.03.2016 10:47:27
Orientační inženýrskogeologický průzkum
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_7.pdf (7429 kB) - 09.03.2016 10:48:16
Vyhodenocení expresní hydrodynamické zkoušky
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_8.pdf (3507 kB) - 09.03.2016 10:50:09
Dendrologický průzkum
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_9.zip (1636 kB) - 09.03.2016 10:51:04
Sadové úpravy a řešení hydrogeologických poměrů
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_10.pdf (561 kB) - 09.03.2016 10:52:15
Výkresová část
PHA986_prilohaDokumentaceDOC_11.zip (3629 kB) - 09.03.2016 10:53:36
Informace o dokumentaci: PHA986_infDokumentace.pdf (728 kB) - 09.03.2016 10:43:47
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.07.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 19.08.2016
Text posudku: PHA986_posudek.pdf (11878 kB) - 20.07.2016 10:50:22
Informace o posudku: PHA986_infPosudek.PDF (775 kB) - 20.07.2016 15:01:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
29.07.2016
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA986_inf1VP.pdf (231 kB) - 29.07.2016 13:02:38
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA986_zapis1VP.pdf (295 kB) - 03.10.2016 16:23:40
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
27.09.2016
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA986_zaveryStan.zip (31179 kB) - 29.09.2016 10:11:07
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 11
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: