Záměry na území ČR
Kód záměru: STC146
Název záměru: NYK LOGISTICS-KECD AND WAREHOUSE IN KOLÍN
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínOvčáryOvčáry u Kolína
Poznámka: průmyslová zóna
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2004 11:15
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NYK Logistics (Czech Republic) s.r.o.
IČ oznamovatele: 26500329
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC146_oznameni.doc (13984 kB) - 29.12.2003 17:21:03
Informace o oznámení: STC146_infOznam.doc (54 kB) - 29.12.2003 17:21:04
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC146_zjistovaci.doc (108 kB) - 27.02.2004 14:46:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Konopásek Václav Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC146_dokumentace.doc (8082 kB) - 30.03.2004 08:46:42
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC146_infDokumentace.doc (61 kB) - 30.03.2004 08:46:42
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC146_posudek.doc (233 kB) - 26.05.2004 10:05:22
Informace o posudku: STC146_infPosudek.doc (42 kB) - 26.05.2004 10:05:22
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC146_inf1VP.doc (56 kB) - 26.05.2004 10:14:38
Zápis z 1. veřejného projednání: STC146_zapis1VP.doc (96 kB) - 25.06.2004 08:40:33
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC146_zaveryStan.doc (178 kB) - 25.06.2004 08:44:20
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: