Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1933
Název záměru: D5, přestavba odpočívky Rozvadov
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/109
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajTachovRozvadovStřeble
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.06.2020 08:31
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ŘSD ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.04.2020
Termín pro zaslání vyjádření: 23.05.2020
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PLK1933_oznameni.7z (382361 kB) - 23.04.2020 07:49:12
Informace o oznámení: PLK1933_infOznam.7z (478 kB) - 23.04.2020 07:49:12
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.06.2020
Datum nabytí právní moci: 24.06.2020
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1933_zjistovaci.7z (4114 kB) - 05.06.2020 08:31:38
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1933_infZjistovaci.pdf (376 kB) - 05.06.2020 08:31:38
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: