Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA838
Název záměru: AFI CITY, Kolbenova ulice, Praha 9, k. ú. Vysočany
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaVysočany
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 13.06.2013 15:53
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TULIPA CITY s.r.o., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7
IČ oznamovatele: 25724291
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.11.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 12.12.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA838_oznameni.zip (157697 kB) - 22.11.2012 15:53:17
Informace o oznámení: PHA838_infOznam.pdf (1715 kB) - 22.11.2012 15:46:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: PHA838_zjistovaci.pdf (6279 kB) - 13.06.2013 15:53:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA838_infZjistovaci.pdf (121 kB) - 13.06.2013 15:53:03
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: