Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA632
Název záměru: Rekonstrukce části vnitrobloku č. p. 852, 835, 837, 896, 900, 1480, Praha 1 - Nové Město
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Prodloužení platnosti stanoviska
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 09.11.2020 11:43
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: WELWYN COMPANY, a.s.
IČ oznamovatele: 26310554
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA632_oznameni.pdf (1679 kB) - 05.05.2009 17:22:15
Informace o oznámení: PHA632_infOznam.pdf (181 kB) - 05.05.2009 15:49:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.06.2009
Závěry zjišťovacího řízení: PHA632_zjistovaci.pdf (3672 kB) - 10.06.2009 09:55:21
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 1
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
10.09.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA632_dokumentace.pdf (3051 kB) - 10.09.2009 08:33:14
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA632_infDokumentace.pdf (348 kB) - 10.09.2009 08:33:14
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
14.01.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA632_posudek.zip (8843 kB) - 14.01.2010 09:52:01
Informace o posudku: PHA632_infPosudek.pdf (281 kB) - 14.01.2010 09:52:01
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
02.03.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA632_inf1VP.pdf (276 kB) - 02.03.2010 11:26:57
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA632_zapis1VP.pdf (4372 kB) - 03.06.2010 08:06:28
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
03.06.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA632_zaveryStan.zip (10526 kB) - 21.10.2016 12:44:18
Prodloužení stanoviska: PHA632_prodlouzeniStan.zip (1608 kB) - 09.11.2020 11:43:10
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 1
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: