Záměry na území ČR
Kód záměru: MSK697
Název záměru: Optimalizace trati Ostrava-Kunčice - Frýdek-Místek - Český Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Český Těšín, 2.A část
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekDobráDobrá u Frýdku-Místku
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekFrýdek
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekFrýdek-MístekPanské Nové Dvory
Moravskoslezský krajFrýdek-MístekNošoviceNošovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Datum a čas posledních úprav: 16.06.2009 07:25
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa žel. dopravní cesty, s.o., Prvního pluku 367/5, Praha, Stavební správa Ol
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MSK697_oznameni.pdf (713 kB) - 07.06.2007 06:57:29
Informace o oznámení: MSK697_infOznam.DOC (145 kB) - 07.06.2007 06:57:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
08.06.2007
Závěry zjišťovacího řízení: MSK697_zjistovaci.DOC (212 kB) - 20.07.2007 09:06:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bosák Jaroslav Bc., RNDr., MBA.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
05.02.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MSK697_dokumentace.pdf (21376 kB) - 16.10.2008 10:14:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MSK697_infDokumentace.rtf (303 kB) - 16.10.2008 07:33:17
Vrácení dokumentace: MSK697_vraceni.DOC (148 kB) - 09.04.2008 11:13:48
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Ládyš Libor Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
23.03.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MSK697_posudek.pdf (6029 kB) - 23.03.2009 08:26:59
Informace o posudku: MSK697_infPosudek.rtf (302 kB) - 23.03.2009 08:26:59
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
17.04.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MSK697_inf1VP.pdf (765 kB) - 17.04.2009 05:50:28
Zápis z 1. veřejného projednání: MSK697_zapis1VP.doc (110 kB) - 04.05.2009 15:41:57
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
16.06.2009
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: MSK697_zaveryStan.pdf (6680 kB) - 16.06.2009 06:25:00
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: MSK696, MSK697, MSK698 byly posuzovány jako různé záměry do fáze závěru zjišťovacího řízení. V následných fázích procesu EIA již byly tyto sloučeny v jeden záměr.