Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA707
Název záměru: Dotěžení a rekultivace DP Řeporyje, parc. č. 1442/2, 1438/1, 1449, 1451/3, 1434/1, k. ú. Řeporyje
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA707_duvodyUkonceni.pdf (287 kB) - 26.02.2018 10:41:14
Zařazení: II/2.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaŘeporyje
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 26.02.2018 10:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAMANOLOMY ČR, s.r.o.
IČ oznamovatele: 49452011
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA707_oznameni.pdf (2077 kB) - 19.03.2010 10:34:11
Informace o oznámení: PHA707_infOznam.pdf (342 kB) - 19.03.2010 10:34:11
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.07.2010
Závěry zjišťovacího řízení: PHA707_zjistovaci.PDF (2244 kB) - 19.07.2010 08:21:49
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Žídková Pavla Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
08.09.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA707_dokumentace.zip (268896 kB) - 08.09.2011 12:58:36
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA707_infDokumentace.pdf (389 kB) - 08.09.2011 12:20:30
Vrácení dokumentace: PHA707_vraceni.pdf (1738 kB) - 19.01.2012 14:59:00
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: