Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1888
Název záměru: I/26 D5 – Stod
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/49
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovChotěšov
Plzeňský krajPlzeň-jihChotěšovTýnec u Chotěšova
Plzeňský krajPlzeň-jihHradecHradec u Stoda
Plzeňský krajPlzeň-jihStodLelov
Plzeňský krajPlzeň-jihStodStod
Plzeňský krajPlzeň-jihStřeliceStřelice
Plzeňský krajPlzeň-severZbůchZbůch
Plzeňský krajPlzeň-severÚherceÚherce u Nýřan
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 24.01.2019 15:02
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
23.11.2018
Termín pro zaslání vyjádření: 27.12.2018
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PLK1888_oznameni.zip (314362 kB) - 23.11.2018 09:46:02
Informace o oznámení: PLK1888_infOznam.pdf (526 kB) - 23.11.2018 09:46:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.01.2019
Datum nabytí právní moci: 26.02.2019
Závěry zjišťovacího řízení: PLK1888_zjistovaci.zip (991 kB) - 24.01.2019 15:02:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PLK1888_infZjistovaci.pdf (339 kB) - 24.01.2019 15:02:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
PlzeňskýPlzeň-jihMěstský úřad Stod
PlzeňskýPlzeň-městoKrajský úřad Plzeňského kraje
PlzeňskýPlzeň-severMěstský úřad Nýřany
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: