Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK843
Název záměru: Rozšíření skladovacích a manipulačních ploch
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: ULK843_duvodyUkonceni.pdf (67 kB) - 05.02.2018 08:33:38
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajTepliceTepliceTeplice-Řetenice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 05.02.2018 08:33
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Nexta, s.r.o., K Vápence 123, 415 03 Teplice
IČ oznamovatele: 27282597
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.04.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: ULK843_oznameni.zip (11897 kB) - 22.04.2013 07:56:34
Informace o oznámení: ULK843_infOznam.doc (40 kB) - 22.04.2013 08:47:40
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2013
Závěry zjišťovacího řízení: ULK843_zjistovaci.doc (134 kB) - 07.08.2013 08:36:58
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: