Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA583
Název záměru: Silnice II/243 - Obchvat Březiněvsi
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřeziněves
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaĎáblice
Středočeský krajPraha-východBořanoviceBořanovice
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 21.09.2010 09:58
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČ oznamovatele: 65993390
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA583_oznameni.pdf (2774 kB) - 14.10.2008 07:39:22
Informace o oznámení: PHA583_infOznam.pdf (137 kB) - 14.10.2008 07:39:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2008
Závěry zjišťovacího řízení: PHA583_zjistovaci.pdf (5110 kB) - 10.12.2008 08:21:48
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.08.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA583_dokumentace.pdf (6376 kB) - 04.08.2009 08:47:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA583_infDokumentace.pdf (303 kB) - 04.08.2009 08:47:03
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obst Petr RNDr.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.03.2010
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA583_posudek.pdf (17189 kB) - 17.03.2010 09:08:27
Informace o posudku: PHA583_infPosudek.pdf (235 kB) - 17.03.2010 09:08:27
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
05.05.2010
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA583_inf1VP.zip (763 kB) - 05.05.2010 09:46:04
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA583_zapis1VP.pdf (358 kB) - 23.06.2010 17:41:03
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.09.2010
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: PHA583_zaveryStan.pdf (15005 kB) - 21.09.2010 08:58:06
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: