Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA818
Název záměru: Na Příkopě 14, Retail/Office Development, Praha 1, k. ú. Nové Město (květen 2012)
Znění novely zákona: č. 85/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaNové Město
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 16.11.2012 09:41
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: NP Investments a.s., Štefánikova 248/32, Praha 5, Smíchov
IČ oznamovatele: 27664031
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.06.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.07.2012
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA818_oznameni.pdf (32539 kB) - 28.06.2012 14:43:18
Informace o oznámení: PHA818_infOznam.PDF (262 kB) - 28.06.2012 13:03:45
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
16.11.2012
Závěry zjišťovacího řízení: PHA818_zjistovaci.pdf (1419 kB) - 16.11.2012 09:41:46
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA818_infZjistovaci.pdf (115 kB) - 16.11.2012 09:41:46
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 1
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: