Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA924
Název záměru: Trojlístek, Praha 9, k. ú. Hrdlořezy
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: PHA924_duvodyUkonceni.pdf (283 kB) - 15.06.2018 09:47:27
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaHrdlořezy
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 15.06.2018 09:47
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Daramis Development s.r.o., Sokolovská 100/94, 180 00 Praha 8
IČ oznamovatele: 28187768
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
01.07.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 21.07.2014
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: PHA924_oznameni.zip (64481 kB) - 01.07.2014 15:36:19
Informace o oznámení: PHA924_infOznam.pdf (1880 kB) - 01.07.2014 15:36:19
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
02.10.2014
Závěry zjišťovacího řízení: PHA924_zjistovaci.zip (16869 kB) - 02.10.2014 15:43:50
Informace o závěru zjišťovacího řízení: PHA924_infZjistovaci.PDF (123 kB) - 02.10.2014 15:01:27
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
Hlavní město PrahaPrahaÚřad městské části Praha 9
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Ládyš Libor Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
07.12.2016
Termín pro zaslání vyjádření: 06.01.2017
Text dokumentace: PHA924_dokumentace.pdf (5318 kB) - 07.12.2016 10:11:58
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Přílohy k dokumentaci: přílohy
PHA924_prilohaDokumentaceDOC_1.zip (237868 kB) - 07.12.2016 10:11:58
Informace o dokumentaci: PHA924_infDokumentace.zip (304 kB) - 07.12.2016 10:11:58
Vrácení dokumentace: PHA924_vraceni.pdf (271 kB) - 06.04.2017 09:24:40
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: