Záměry na území ČR
Kód záměru: JHC765
Název záměru: Propojení MÚK Dráchov a silnice I/3
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/9.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihočeský krajTáborŘípecŘípec
Příslušný úřad: Krajský úřad Jihočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 03.02.2016 09:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Správa železniční dopravní cesty státní organizace,Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
IČ oznamovatele: 70994234
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 11.01.2016
Zpracovatel oznámení: Ládyš Libor Ing.
Text oznámení záměru: JHC765_oznameni.zip (14738 kB) - 18.12.2015 15:08:42
Informace o oznámení: JHC765_infOznam.pdf (64 kB) - 21.12.2015 16:06:23
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2016
Datum nabytí právní moci: 08.03.2016
Závěry zjišťovacího řízení: JHC765_zjistovaci.pdf (72 kB) - 03.02.2016 09:00:03
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
JihočeskýTáborMěstský úřad Soběslav
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: