Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1809
Název záměru: Montážní hala D, Říčany
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/4.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-východŘíčanyŘíčany u Prahy
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 19.09.2014 13:45
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: EKOS PRAHA, a.s., Nelucká 13, 100 00 Praha 10 – Dubeč
IČ oznamovatele: 25111787
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
21.08.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 10.09.2014
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1809_oznameni.zip (50915 kB) - 20.08.2014 08:35:12
Informace o oznámení: STC1809_infOznam.doc (76 kB) - 21.08.2014 07:41:34
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
19.09.2014
Závěry zjišťovacího řízení: STC1809_zjistovaci.doc (142 kB) - 19.09.2014 13:45:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1809_infZjistovaci.doc (62 kB) - 19.09.2014 13:45:37
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: