Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1052
Název záměru: Modernizace výroby E-SBR
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouLobeček
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 13.12.2006 17:24
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: KAUČUK, a.s., O. Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou
IČ oznamovatele: 25053272
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
20.12.2005
Termín pro zaslání vyjádření: 09.01.2005
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1052_oznameni.doc (661 kB) - 12.12.2005 10:52:43
Informace o oznámení: OV1052_infOznam.doc (46 kB) - 12.12.2005 10:52:44
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1052_zjistovaci.doc (64 kB) - 14.03.2006 09:36:40
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.05.2006
Termín pro zaslání vyjádření: 28.06.2006
Text dokumentace: OV1052_dokumentace.doc (952 kB) - 22.05.2006 09:02:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1052_infDokumentace.doc (47 kB) - 22.05.2006 09:02:34
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Petira Oldřich Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.10.2006
Termín pro zaslání vyjádření: 11.11.2006
Text posudku: OV1052_posudek.doc (239 kB) - 05.10.2006 08:38:49
Informace o posudku: OV1052_infPosudek.doc (47 kB) - 05.10.2006 08:38:51
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: OV1052_zaveryStan.doc (154 kB) - 13.12.2006 17:24:23
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: