Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA001
Název záměru: Komerční centrum Vypich, Praha 6
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaBřevnov
Poznámka: JZ segment křižovatky Bělohorská-Mackova-Kukulova
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 30.05.2003 12:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JANS, s.r.o., Ostrovského 253/3, 150 00 Praha 5
IČ oznamovatele: 62584120
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA001_oznameni.doc (911 kB) - 27.02.2002 16:33:01
Informace o oznámení: PHA001_infOznam.doc (146 kB) - 28.02.2002 19:18:02
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA001_zjistovaci.doc (1059 kB) - 19.04.2002 10:59:51
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA001_dokumentace.doc (812 kB) - 20.11.2002 15:48:55
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA001_infDokumentace.pdf (122 kB) - 20.11.2002 15:48:59
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Kuk Richard Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA001_posudek.pdf (6553 kB) - 31.03.2003 11:32:02
Informace o posudku: PHA001_infPosudek.pdf (105 kB) - 31.03.2003 11:32:04
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA001_inf1VP.pdf (251 kB) - 09.04.2003 13:00:46
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA001_zapis1VP.pdf (2130 kB) - 07.05.2003 14:42:53
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA001_zaveryStan.pdf (3402 kB) - 30.05.2003 11:28:07
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: