Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1123
Název záměru: TAMERO INVEST s.r.o. – Instalace spalovací turbiny Kralupy nad Vltavou
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/3.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkChvatěrubyChvatěruby
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouLobeček
Středočeský krajMělníkVeltrusyVeltrusy
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 06.06.2012 16:04
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: TAMERO INVEST s.r.o.
IČ oznamovatele: 24781452
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
22.03.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1123_oznameni.docx (320 kB) - 20.03.2012 16:27:42
Informace o oznámení: OV1123_infOznam.doc (72 kB) - 21.03.2012 10:15:15
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.06.2012
Závěry zjišťovacího řízení: OV1123_zjistovaci.pdf (5584 kB) - 06.06.2012 10:34:55
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1123_infZjistovaci.pdf (56 kB) - 06.06.2012 10:34:55
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýMělníkMěstský úřad Kralupy nad Vltavou
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: