Záměry na území ČR
Kód záměru: PLK1595
Název záměru: Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov (ZEVO Chotíkov)
Znění novely zákona: č. 39/2015 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Plzeňský krajPlzeň-severChotíkovChotíkov
Plzeňský krajPlzeň-severMěsto TouškovKůští
Příslušný úřad: Krajský úřad Plzeňského kraje
Datum a čas posledních úprav: 11.02.2016 08:39
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Plzenská teplárenská, a.s.
IČ oznamovatele: 49790480
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení:
Text oznámení záměru:
Informace o oznámení:
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení:
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
29.08.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PLK1595_dokumentace.zip (174562 kB) - 29.08.2011 13:56:02
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PLK1595_infDokumentace.doc (55 kB) - 29.08.2011 14:08:19
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Lapčík Vladimír, prof., Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
22.12.2011
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PLK1595_posudek.pdf (3477 kB) - 22.12.2011 12:22:39
Informace o posudku: PLK1595_infPosudek.doc (58 kB) - 22.12.2011 12:22:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
16.01.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PLK1595_inf1VP.doc (29 kB) - 16.01.2012 10:41:20
Zápis z 1. veřejného projednání: PLK1595_zapis1VP.doc (104 kB) - 31.01.2012 10:22:16
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
21.02.2012
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PLK1595_zaveryStan.zip (2170 kB) - 11.02.2016 08:39:23
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: