Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4076
Název záměru: Výroba dicyklopentadienu a nehydrogenované C9 frakce, UNIPETROL RPA
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.3
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Datum a čas posledních úprav: 31.10.2008 09:28
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: UNIPETROL RPA s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 27597075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.05.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV4076_oznameni.doc (1028 kB) - 06.05.2008 12:10:20
Informace o oznámení: OV4076_infOznam.doc (36 kB) - 06.05.2008 12:10:21
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2008
Závěry zjišťovacího řízení: OV4076_zjistovaci.doc (33 kB) - 16.06.2008 12:40:37
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
18.07.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV4076_dokumentace.doc (840 kB) - 14.07.2008 06:40:08
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4076_infDokumentace.doc (39 kB) - 14.07.2008 06:55:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obršál Zdeněk Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
12.09.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV4076_posudek.doc (473 kB) - 08.09.2008 06:49:05
Informace o posudku: OV4076_infPosudek.doc (39 kB) - 09.09.2008 09:11:29
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
06.11.2008
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4076_zaveryStan.PDF (399 kB) - 31.10.2008 09:27:59
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: