Záměry na území ČR
Kód záměru: PHA022
Název záměru: Office Park Budějovická Hochtief, Praha 4
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Hlavní město PrahaHlavní město PrahaPrahaMichle
Poznámka: JV segment křižovatky Budějovická - Vyskočilova
Příslušný úřad: Magistrát hlavního města Prahy
Datum a čas posledních úprav: 02.02.2004 14:34
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: HTP Budějovická s.r.o., Evropská 2590/33c, Praha 6
IČ oznamovatele: 26504006
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: PHA022_oznameni.doc (854 kB) - 08.10.2002 14:08:25
Informace o oznámení: PHA022_infOznam.pdf (550 kB) - 08.10.2002 14:47:29
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: PHA022_zjistovaci.pdf (13564 kB) - 25.11.2002 17:19:02
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Bajer Tomáš RNDr., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: PHA022_dokumentace.doc (46257 kB) - 22.07.2003 08:45:27
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: PHA022_infDokumentace.pdf (72 kB) - 18.07.2003 09:41:18
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: PHA022_posudek.zip (5492 kB) - 10.11.2003 16:55:49
Informace o posudku: PHA022_infPosudek.pdf (125 kB) - 13.11.2003 11:00:18
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
PHA022_inf1VP.pdf (192 kB) - 24.11.2003 15:16:07
Zápis z 1. veřejného projednání: PHA022_zapis1VP.doc (472 kB) - 22.01.2004 12:22:42
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: PHA022_zaveryStan.doc (589 kB) - 02.02.2004 14:33:33
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: