Záměry na území ČR
Kód záměru: STC420
Název záměru: Záložní betonárna Chýně
Znění novely zákona: č. 163/2006 Sb.
Stav: Ukončeno z jiných důvodů
Podlimitní:
Důvody ukončení záměru: STC420_duvodyUkonceni.doc (55 kB) - 07.03.2007 10:12:11
Zařazení: II/6.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajPraha-západChýněChýně
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.03.2007 10:12
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Grebner s.r.o., Nám. Barikád 1134/3, 130 00 Praha 3
IČ oznamovatele: 25076655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: STC420_oznameni.doc (766 kB) - 15.06.2006 09:21:43
Informace o oznámení: STC420_infOznam.doc (52 kB) - 10.05.2006 05:58:37
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: STC420_zjistovaci.doc (94 kB) - 15.06.2006 10:22:27
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC420_dokumentace.doc (833 kB) - 11.09.2006 12:08:57
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC420_infDokumentace.doc (52 kB) - 11.09.2006 12:09:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Vraný Miroslav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC420_posudek.doc (920 kB) - 02.02.2007 10:03:18
Informace o posudku: STC420_infPosudek.doc (53 kB) - 02.02.2007 10:04:48
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC420_inf1VP.doc (60 kB) - 06.02.2007 12:50:11
Zápis z 1. veřejného projednání: STC420_zapis1VP.doc (122 kB) - 07.03.2007 10:05:37
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: Investor Berger Beton požádal prostřednictvím fy Grebner (oznamovatel) o ukončení procesu EIA, nové oznámení podá až po zlepšení vztahů s příslušnou obcí