Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK774
Název záměru: 234 Lovosice VOLVO Truck Czech - Regionální obchodní a servisní centrum, Lovosice
Znění novely zákona: č. 436/2009 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 02.01.2013 11:06
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Volvo Truck Czech s.r.o., Obchodní 109, Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy
IČ oznamovatele: 61055239
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.01.2012
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK774_oznameni.zip (22969 kB) - 23.01.2012 12:32:30
Informace o oznámení: ULK774_infOznam.pdf (379 kB) - 24.01.2012 09:49:30
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
06.04.2012
Závěry zjišťovacího řízení: ULK774_zjistovaci.zip (5118 kB) - 06.04.2012 08:11:10
Informace o závěru zjišťovacího řízení: ULK774_infZjistovaci.pdf (355 kB) - 15.05.2012 10:15:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
16.07.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 14.08.2012
Text dokumentace: ULK774_dokumentace.zip (20070 kB) - 11.07.2012 10:05:06
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: ULK774_infDokumentace.pdf (30 kB) - 16.07.2012 14:12:57
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
17.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 15.11.2012
Text posudku: ULK774_posudek.pdf (415 kB) - 16.10.2012 07:57:57
Informace o posudku: ULK774_infPosudek.pdf (30 kB) - 17.10.2012 09:07:00
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
31.10.2012
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
ULK774_inf1VP.pdf (30 kB) - 31.10.2012 11:25:59
Zápis z 1. veřejného projednání: ULK774_zapis1VP.pdf (61 kB) - 10.12.2012 10:27:47
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.01.2013
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: ULK774_zaveryStan.pdf (185 kB) - 02.01.2013 10:43:24
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: