Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1002
Název záměru: Nová jednotka dělení benzínu z FCC v Rafinérii Kralupy
Znění novely zákona: č. 100/2001 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouKralupy nad Vltavou
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 30.10.2003 16:00
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Česká rafinérská, a.s., Litvínov
IČ oznamovatele: 62741772
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1002_oznameni.doc (373 kB) - 12.11.2002 09:08:32
Informace o oznámení: OV1002_infOznam.doc (35 kB) - 12.11.2002 09:08:32
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1002_zjistovaci.doc (6626 kB) - 13.01.2003 16:00:26
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1002_dokumentace.zip (6312 kB) - 02.06.2003 14:55:03
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1002_infDokumentace.doc (50 kB) - 02.06.2003 14:55:08
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1002_posudek.doc (322 kB) - 12.08.2003 08:40:23
Informace o posudku: OV1002_infPosudek.doc (52 kB) - 12.08.2003 08:40:23
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1002_inf1VP.doc (42 kB) - 12.08.2003 08:50:54
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1002_zapis1VP.doc (74 kB) - 19.09.2003 13:12:13
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1002_zaveryStan.doc (79 kB) - 30.10.2003 15:59:31
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: