Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1140
Název záměru: Projekt LIGHT - Rekonstrukce haly č. 4
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/4.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 22.05.2015 15:17
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ALLTUB CENTRAL EUROPE s.r.o., Zengrova 900, 280 02 Kolín IV
IČ oznamovatele: 61672891
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
14.11.2013
Termín pro zaslání vyjádření: 04.12.2013
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1140_oznameni.zip (23870 kB) - 07.11.2013 09:50:22
Informace o oznámení: OV1140_infOznam.pdf (208 kB) - 07.11.2013 09:50:22
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.12.2013
Závěry zjišťovacího řízení: OV1140_zjistovaci.zip (1520 kB) - 17.12.2013 16:14:05
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1140_infZjistovaci.pdf (134 kB) - 17.12.2013 16:14:05
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
20.03.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 22.04.2014
Text posudku: OV1140_posudek.pdf (18833 kB) - 17.03.2014 17:00:42
Informace o posudku: OV1140_infPosudek.pdf (171 kB) - 17.03.2014 17:00:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1140_zaveryStan.zip (440 kB) - 22.05.2015 15:17:39
Prodloužení stanoviska:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýKolínMěstský úřad Kolín
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: