Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1594
Název záměru: Nové zásobníky a úpravy stávajících v areálu SKP
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/10.4
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkChvatěrubyChvatěruby
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 07.12.2012 14:13
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: SYNTHOS Kralupy a.s., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou
IČ oznamovatele: 28214790
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
29.10.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 18.11.2012
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1594_oznameni.zip (10119 kB) - 29.10.2012 15:42:18
Informace o oznámení: STC1594_infOznam.doc (91 kB) - 24.10.2012 13:39:08
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
10.12.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1594_zjistovaci.doc (197 kB) - 07.12.2012 14:12:36
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1594_infZjistovaci.doc (82 kB) - 07.12.2012 14:13:30
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: