Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1584
Název záměru: Intenzifikace výroby v OTK, a.s.
Znění novely zákona: č. 167/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/5.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajKolínKolínKolín
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 04.10.2012 12:09
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Obchodní tiskárny, a.s., Plynárenská 233, 280 57 Kolín
IČ oznamovatele: 00013790
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
07.09.2012
Termín pro zaslání vyjádření: 27.09.2012
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC1584_oznameni.zip (13775 kB) - 05.09.2012 13:10:33
Informace o oznámení: STC1584_infOznam.doc (63 kB) - 06.09.2012 10:57:06
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.10.2012
Závěry zjišťovacího řízení: STC1584_zjistovaci.zip (548 kB) - 04.10.2012 11:09:29
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1584_infZjistovaci.doc (59 kB) - 04.10.2012 11:09:29
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: