Záměry na území ČR
Kód záměru: ULK1151
Název záměru: Skladové hospodářství výrobní jednotky DCPD - změna záměru
Znění novely zákona: č. 225/2017 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: I/86
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajMostLitvínovZáluží u Litvínova
Příslušný úřad: Krajský úřad Ústeckého kraje
Datum a čas posledních úprav: 25.06.2021 07:35
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ORLEN Unipetrol RPA, s.r.o., Záluží 1, 436 70 Litvínov
IČ oznamovatele: 27597075
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
13.05.2021
Termín pro zaslání vyjádření: 14.06.2021
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: ULK1151_oznameni.zip (7154 kB) - 13.05.2021 09:48:35
Informace o oznámení: ULK1151_infOznam.pdf (173 kB) - 13.05.2021 09:48:35
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
25.06.2021
Závěry zjišťovacího řízení: ULK1151_zjistovaci.pdf (1057 kB) - 25.06.2021 07:35:12
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: