Záměry na území ČR
Kód záměru: STC1873
Název záměru: Výrobní, skladový a administrativní areál pro kovovýrobu, Areál JK Metal Praha s.r.o., Strážnická 3460, 276 01 Mělník
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/4.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkMělníkMělník
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 27.06.2016 11:07
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: JK Metal Praha s.r.o.
IČ oznamovatele: 27941655
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
24.02.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: * Nezpracováno autorizovanou osobou
Text oznámení záměru: STC1873_oznameni.zip (17085 kB) - 19.02.2015 12:57:51
Informace o oznámení: STC1873_infOznam.doc (99 kB) - 24.02.2015 10:20:54
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
30.03.2015
Závěry zjišťovacího řízení: STC1873_zjistovaci.zip (1317 kB) - 30.03.2015 08:21:15
Informace o závěru zjišťovacího řízení: STC1873_infZjistovaci.doc (76 kB) - 30.03.2015 08:21:15
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
11.12.2015
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC1873_dokumentace.zip (23139 kB) - 10.12.2015 10:12:33
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC1873_infDokumentace.doc (98 kB) - 11.12.2015 12:26:35
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Hanslík Aleš Ing., Ph.D.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
11.04.2016
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC1873_posudek.pdf (1981 kB) - 11.04.2016 11:02:42
Informace o posudku: STC1873_infPosudek.doc (70 kB) - 11.04.2016 11:02:42
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: STC1873_zaveryStan.zip (3673 kB) - 27.06.2016 11:07:02
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: