Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1039
Název záměru: Selektivní hydrogenace
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajMělníkKralupy nad VltavouLobeček
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 12.12.2005 10:37
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s., Záluží 2, Litvínov 7, 436 70
IČ oznamovatele: 62741772
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: OV1039_oznameni.doc (735 kB) - 15.02.2005 09:54:47
Informace o oznámení: OV1039_infOznam.doc (45 kB) - 15.02.2005 09:54:48
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: OV1039_zjistovaci.doc (50 kB) - 08.04.2005 12:59:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: OV1039_dokumentace.doc (814 kB) - 08.06.2005 10:16:31
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV1039_infDokumentace.doc (47 kB) - 08.06.2005 10:16:31
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Tomášek Josef Ing., CSc.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: OV1039_posudek.doc (380 kB) - 15.09.2005 08:38:38
Informace o posudku: OV1039_infPosudek.doc (46 kB) - 15.09.2005 08:38:39
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
OV1039_inf1VP.doc (33 kB) - 17.10.2005 12:49:57
Zápis z 1. veřejného projednání: OV1039_zapis1VP.doc (99 kB) - 23.11.2005 13:36:29
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV1039_zaveryStan.doc (121 kB) - 12.12.2005 10:37:17
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: