Záměry na území ČR
Kód záměru: STC769
Název záměru: Logistický a průmyslový park Cerhovice
Znění novely zákona: č. 216/2007 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: II/10.6
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajBerounCerhoviceCerhovice
Příslušný úřad: Krajský úřad Středočeského kraje
Datum a čas posledních úprav: 18.05.2009 08:05
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Atelier Rubicon s.r.o., Ing Jaromír Hronza, Na výsluní 2636, 470 01 Česká Lípa
IČ oznamovatele: 64052699
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Ano
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
27.12.2007
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: STC769_oznameni.zip (761 kB) - 28.12.2007 10:28:10
Informace o oznámení: STC769_infOznam.doc (83 kB) - 28.12.2007 10:28:10
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
04.02.2008
Závěry zjišťovacího řízení: STC769_zjistovaci.doc (95 kB) - 04.02.2008 15:21:23
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Vurm Karel Ing., CSc.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
15.10.2008
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: STC769_dokumentace.zip (1302 kB) - 15.10.2008 06:23:18
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: STC769_infDokumentace.doc (74 kB) - 15.10.2008 06:24:04
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
09.02.2009
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: STC769_posudek.zip (9316 kB) - 03.02.2009 12:12:32
Informace o posudku: STC769_infPosudek.doc (74 kB) - 09.02.2009 09:47:55
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
25.02.2009
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
STC769_inf1VP.doc (72 kB) - 25.02.2009 08:22:11
Zápis z 1. veřejného projednání: STC769_zapis1VP.doc (3368 kB) - 26.03.2009 07:13:32
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
18.05.2009
Stanovisko: Nesouhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000: Neprokázán
Text stanoviska: STC769_zaveryStan.doc (201 kB) - 18.05.2009 07:05:10
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: