Záměry na území ČR
Kód záměru: OV1157
Název záměru: Rozšíření výrobní kapacity závodu Parker Hannifin s.r.o.
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Nepodléhá dalšímu posuzování
Podlimitní:
Zařazení: II/7.1
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Středočeský krajNymburkSadskáSadská
Příslušný úřad: MŽP OVSS I
Datum a čas posledních úprav: 09.07.2015 10:11
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Parker-Hannifin s.r.o., Poděbradská 1005, Sadská, 289 12
IČ oznamovatele: 61676578
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.04.2015
Termín pro zaslání vyjádření: 18.05.2015
Zpracovatel oznámení: Vurm Karel Ing., CSc.
Text oznámení záměru: OV1157_oznameni.zip (23971 kB) - 24.04.2015 12:24:34
Informace o oznámení: OV1157_infOznam.pdf (196 kB) - 24.04.2015 10:57:38
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
15.07.2015
Datum nabytí právní moci: 10.08.2015
Závěry zjišťovacího řízení: OV1157_zjistovaci.zip (834 kB) - 09.07.2015 10:11:41
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV1157_infZjistovaci.pdf (164 kB) - 09.07.2015 10:11:41
Vliv na soustavu Natura 2000:
Úřady následných řízení:
KrajOkresÚřad
StředočeskýNymburkMěstský úřad Sadská
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace:
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace:
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci:
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku:
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku:
Informace o posudku:
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko:
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska:
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: