Záměry na území ČR
Kód záměru: MZP070
Název záměru: Centrální kompostárna Brno
Znění novely zákona: č. 93/2004 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/10.2
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Jihomoravský krajBrno-městoBrnoTuřany
Příslušný úřad: Ministerstvo životního prostředí
Datum a čas posledních úprav: 23.08.2005 11:38
OZNÁMENÍ
Oznamovatel: Centrální kompostárna Brno a.s., Brno
IČ oznamovatele: 26937794
Stanovisko dle §45i odst. 1
z. č. 114/1992 Sb.:
Vliv na soustavu Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Dotčené ptačí oblasti:
Dotčené EVL:
Text oznámení záměru: MZP070_oznameni.doc (6123 kB) - 14.12.2004 16:31:35
Informace o oznámení: MZP070_infOznam.doc (1255 kB) - 14.12.2004 16:31:39
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
Závěry zjišťovacího řízení: MZP070_zjistovaci.doc (10768 kB) - 24.02.2005 09:17:44
Informace o závěru zjišťovacího řízení:
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Mertl Alexandr Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text dokumentace: MZP070_dokumentace.doc (10946 kB) - 15.03.2005 14:38:23
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: MZP070_infDokumentace.doc (54 kB) - 15.03.2005 14:38:24
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Obluk Václav Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
Termín pro zaslání vyjádření:
Text posudku: MZP070_posudek.doc (411 kB) - 18.05.2005 08:41:36
Informace o posudku: MZP070_infPosudek.doc (1762 kB) - 18.05.2005 08:41:41
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
MZP070_inf1VP.doc (1471 kB) - 26.05.2005 12:57:19
Zápis z 1. veřejného projednání: MZP070_zapis1VP.doc (74 kB) - 23.08.2005 10:37:45
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: MZP070_zaveryStan.doc (110 kB) - 07.07.2005 14:56:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: