Záměry na území ČR
Kód záměru: OV4117
Název záměru: Intezifikace výroby hnojiv v Lovochemii a.s., Lovosice
Znění novely zákona: č. 350/2012 Sb.
Stav: Stanovisko
Podlimitní:
Zařazení: I/7.5
Umístění:
KrajOkresObecKatastr
Ústecký krajLitoměřiceLovosiceLovosice
Příslušný úřad: MŽP OVSS IV
Oznamovatel: Lovochemie a.s., Terezínská 57, 410 17 Lovosice
IČO oznamovatele: 49100262
Datum a čas posledních úprav: 25.11.2014 09:20
OZNÁMENÍ
Vliv na soustavu Natura 2000: Vyloučen vliv na soustavu Natura 2000
Datum zveřejnění informace o oznámení
na úřední desce dotčeného kraje:
12.12.2013
Termín pro zaslání vyjádření:
Zpracovatel oznámení: Pokoj Jaromír Ing.
Text oznámení záměru: OV4117_oznameni.rar (36199 kB) - 05.12.2013 14:39:42
Informace o oznámení: OV4117_infOznam.doc (62 kB) - 05.12.2013 14:40:00
ZJIŠŤOVACÍ ŘÍZENÍ
Datum zveřejnění závěrů zjišťovacího řízení
na úřední desce dotčeného kraje:
28.03.2014
Závěry zjišťovacího řízení: OV4117_zjistovaci.zip (1121 kB) - 25.03.2014 10:09:04
Informace o závěru zjišťovacího řízení: OV4117_infZjistovaci.pdf (149 kB) - 25.03.2014 10:09:04
Vliv na soustavu Natura 2000:
DOKUMENTACE
Zpracovatel dokumentace: Pokoj Jaromír Ing.
Zpracovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o dokumentaci
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2014
Text dokumentace: OV4117_dokumentace.rar (60218 kB) - 29.08.2014 10:21:05
Text přepracované/doplněné dokumentace:
Informace o dokumentaci: OV4117_infDokumentace.doc (66 kB) - 29.08.2014 10:22:41
Vrácení dokumentace:
POSUDEK
Zpracovatel posudku: Mertl Alexandr Ing.
Posuzovatel - soustava Natura 2000:
Datum zveřejnění informace o posudku
na úřední desce dotčeného kraje:
04.09.2014
Termín pro zaslání vyjádření: 06.10.2014
Text posudku: OV4117_posudek.pdf (23842 kB) - 29.08.2014 10:27:21
Informace o posudku: OV4117_infPosudek.doc (66 kB) - 29.08.2014 10:28:26
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ
Datum zveřejnění informace o veřejném projednání
na úřední desce dotčeného kraje:
Informace o místě a času konání
1. veřejného projednání:
Zápis z 1. veřejného projednání:
STANOVISKO
Datum zveřejnění stanoviska
na úřední desce dotčeného kraje:
02.12.2014
Stanovisko: Souhlasné
Významný negativní vliv na soustavu Natura 2000:
Text stanoviska: OV4117_zaveryStan.pdf (318 kB) - 25.11.2014 09:20:27
Prodloužení stanoviska:
MEZISTÁTNÍ POSUZOVÁNÍ NA ÚZEMÍ ČR
Stát dotčený záměrem:
Poznámka:
Oznámení:
Dokumentace:
Mezistátní konzultace:
Posudek:
OSTATNÍ INFORMACE
Poznámka: